Giỏ hàng
Dịch vụ hàng hải.

Dịch vụNgày: 15-12-2018 bởi: Trịnh Vũ Khoa

Dịch vụ hàng hải.

Ngành kinh doanh dịch vụ hàng hải có lịch sử truyền thống lâu dài và đã trở thành một nhà cung cấp uy tín, thương hiệu với rất nhiều hãng tầu lớn trên thế giới. Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ hàng hải bao gồm:

- Cung ứng lương thực, thực phẩm, nước ngọt, nhiên liệu, vật tư, thiết bị cho tầu biển.

- Đại lý sửa chữa tầu biển.

- Xuất nhập cảnh, đưa đón, vui chơi giải trí cho thuyền viên...vv.


* Dịch vụ xuất nhập cảnh thuyền viên

* Dịch vụ cung ứng nhiên liệu cho tầu

* Dịch vụ cung ứng nước ngọt cho tầu

* Dịch vụ cung ứng lương thực, thực phẩm cho tầu


* Giao dịch, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với thuyền trưởng


Mọi thông tin liên hệ:

Phòng Dịch vụ hàng hải và du lịch

- Điện thoại: +84 2033 826256

- Fax: +84 2033 827268

- Email:  marineser@vosaquangninh.com.vn

            queenhotel@vosaquangninh.com.vn

            sales.travel@vosaquangninh.com.vn

            op.travel@vosaquangninh.com.vn