Giỏ hàng
Dịch vụ kinh doanh kho bãi và chuỗi các dịch vụ logistics

Dịch vụNgày: 14-12-2018 bởi: Trịnh Vũ Khoa

Dịch vụ kinh doanh kho bãi và chuỗi các dịch vụ logistics

VOSA Quảng Ninh thực hiện chiến lược đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống kho bãi chứa hàng. Doanh nghiệp hiện sở hữu, khai thác tại khu vực cảng biển Cái Lân và khu công nghiệp Cái Lân:

- 50.000m2 bãi chứa hàng hóa tổng hợp

- 06 kho kín chứa hàng tổng hợp, diện tích 24.540 m2, công suất chứa hàng đạt 85.000 tấn.

- 1.920 m2 kho CFS, công suất chứa hàng đạt 4.000 tấn.

Hệ thống kho bãi tại Cái Lân nằm trong khu công nghiệp Cái Lân, liền kề với với cảng biển Cái Lân, khu công nghiệp ga đường sắt Hạ Long và quốc lộ 18A, được Tổng cục Hải quan cấp phép trở thành địa điểm thông quan tập trung trong nội địa và được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp phép hoạt động Trung tâm logistics Cái Lân.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn mở rộng hợp tác đầu tư kho chứa hàng diện tích 4.896m2 tại cảng Đa Phúc, Thái Nguyên để khai thác lượng hàng hóa vận chuyển thủy nội địa.

Tổng sản lượng hàng hóa lưu kho bãi đạt sản lượng trên 1.000.000 tấn/năm.

Doanh nghiệp có đủ năng lực huy động, đáp ứng một cách tốt nhất cho khách hàng về máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và nhân lực để thực hiện chuỗi các dịch vụ logistics hoàn chỉnh, khép kín (vận tải, xếp dỡ, đóng bao, cân hàng, giao nhận, khai thuê hải quan ...vv). Hiện nay, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống kho bãi, bổ sung các máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải với mục tiêu phát triển Trung tâm logistics Cái Lân trở thành một trung tâm logistics mang tầm cỡ trong khu vực, sẵn sàng đón nhận lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn thông qua cảng biển Cái Lân và các cảng biển, cảng thủy nội địa khác trong khu vực.


Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trungBÃI CHỨA HÀNG HÓA

Bãi chứa hàng container

Bãi chứa hàng rời

Bãi chứa ô tô nhập khẩu


CÁC KHO CHỨA HÀNG HÓA

Kho VOSA 1A


Kho VOSA 1C


Kho VOSA Đa Phúc


Kho VOSA-TKV


Kho VOSA-VNS


Kho VOSA CFS
CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ đóng bao hàng hóa tại kho

Dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng 02 cầu cân điện tử 120 tấn

Dịch vụ xếp dỡ hàng container tại bãi

Dịch vụ xếp dỡ hàng container tại kho

Dịch vụ xếp dỡ hàng máy móc, thiết bị tại kho

Dịch vụ xếp dỡ hàng rời tại bãi

Nhập hàng rời vào kho bằng băng truyền

Xếp dỡ hàng rời tại kho


Mọi thông tin liên hệ:

Phòng quản lý và khai thác kho bãi

Điện thoại: +84 2033 648028/640989

Fax: +84 2033 640555

Email:   nvthang@vosaquangninh.com.vn

            warehouse@vosaquangninh.com.vn

            daphucwarehouse@vosaquangninh.com.vn